Gholdengo

steelghost Damage Calculator
Usage Percent
29%
Monthly Rank
#2
Base Stats
HP
87
Atk
60
Def
95
SpA
133
SpD
91
Spe
84
Movimientos
Bola Sombra
ghost
93.993%
Make It Rain
steel
76.875%
Maquinación
dark
75.957%
Recuperación
normal
63.934%
Psicocarga
psychic
20.881%
Truco
psychic
19.369%
Brillo Mágico
fairy
16.770%
Onda Certera
fighting
16.146%
Other
16.074%
Objeto
Globo Helio
53.339%
Botas Gruesas
16.378%
Pañuelo Elección
11.047%
Gafas Elección
8.768%
Restos
4.409%
Covert Cloak
2.978%
Other
3.081%
Habilidad
Good as Gold
100.000%
EV Spreads
Miedosa
0/
0/
0/
252/
4/
252
23.483%
Modesta
0/
0/
0/
252/
4/
252
6.232%
Modesta
240/
0/
44/
72/
0/
152
4.401%
Miedosa
0/
0/
4/
252/
0/
252
2.790%
Osada
252/
0/
252/
0/
4/
0
2.580%
Osada
252/
0/
192/
0/
0/
64
2.445%
Modesta
0/
0/
76/
252/
0/
180
2.332%
Modesta
140/
0/
0/
252/
0/
116
2.218%
Modesta
240/
0/
20/
96/
0/
152
1.960%
Modesta
112/
0/
68/
216/
0/
112
1.898%
Miedosa
252/
0/
0/
4/
0/
252
1.778%
Osada
252/
0/
188/
0/
0/
68
1.587%
Serena
252/
0/
0/
0/
108/
148
1.469%
Osada
252/
0/
224/
0/
4/
28
1.362%
Miedosa
4/
0/
0/
252/
0/
252
1.294%
Modesta
104/
0/
0/
252/
0/
152
1.293%
Osada
252/
0/
176/
0/
48/
32
1.261%
Modesta
248/
0/
156/
0/
0/
104
1.151%
Modesta
252/
0/
0/
252/
4/
0
1.116%
Modesta
64/
0/
0/
252/
0/
192
1.090%
Support Us  ❤️   
  Advertise on Pikalytics   |  Privacy Policy   
  Dark Mode |   Light Mode
Pokémon and All Respective Names are Trademark & © of Nintendo 1996-2023
VGC 2023 Reg E SD VGC 2023 Reg E Switch
0+ 1500+ 1695+ 1825+
🔥
8